Βυζαντινός Δρόμων

Αλφαβητικο Ευρετηριο

ΑναζήτησηΔώστε κείμενο για αναζήτησηΕπισκεπτες

PostHeaderIcon Α κόντρα

αλλιώς αντίπρωρο, uk. -, f. -, i. a contra, esp. -.

αντίπρωρα, εκ της ιταλικής a contra. Λέγεται επί πλοίων πλεόντων αντιθέτως, διοπτευομένων δε από της πρώρας.

Σχήματα: 

PostHeaderIcon Α ρόδο

αλλιώς -, uk. to ride in the effing , f. rester en grande rade, i. -, esp. -.

(ναυτ.) Όρος της ναυτικής γλώσσας αντίστοιχος προς το «αποσαλεύω», που σημαίνει στη δημοτική «μένω μακρυά από την παραλία στην ανοικτή θάλασσα». Έχει όμως και τη σημασία του «κάνω κράτει» για λίγο έξω από ένα λιμάνι ή αγκυροβόλιο για να επικοινωνήσω με την ξηρά ή άλλο πλοίο αγκυροβολημένο, χωρίς στο μεταξύ να ρίξω άγκυρα.

Εις τον σάλον, ανοικτά, επ’ αγκύρας μακράν της ξηράς, εκ της ενετικής a roda. Παλαιότερον είχε την σημασίαν του αποσαλεύω, συν τω χρόνω όμως μετέπεσε εις την σημασίαν του κρατώ ή ανακωχεύω προς αποβίβασιν ή παραλαβήν επιβατών, φόρτωσιν ή εκφόρτωσιν εμπορευμάτων. Μεταφορικά τράβα α ρόδο = φύγε, απομακρύνσου.

Σχήματα: 


PostHeaderIcon Α


αλλιώς -, uk. E, f. -, i. -, esp. -.

(ναυτ. μετεωρ.) Στο ανεμολόγιο Α=Απηλιώτης.

Σχήματα: 


PostHeaderIcon Αβαθές, το

βλέπε λήμα: ύφαλος


PostHeaderIcon αβαθής παραλία, η

βλέπε λήμμα: ύφαλος


PostHeaderIcon αβακωτή, η

αλλιώς -, uk. -, f. -, i. -, esp. -.

(ναυτ.) Είδος πρύμνης.

Σχήματα: 


PostHeaderIcon Φόδρο, το

βλέπε λήμμα: εντερόνεια


PostHeaderIcon Φορτίς, η

αλλιώς μαούνα, φορτηγίς, uk. -, f. mahone, chalan, i. -, esp. -.

Επίπλατυ σκάφος χρήσιμον εις την φόρτωσιν και εκφόρτωσιν των πλοίων. (ΚΝ. σελ.147)

Σχήματα: 


PostHeaderIcon Φορτωτήρ, ο

αλλιώς μπίγα, μπούμα, uk. -, f. mât de charge, i. -, esp. -.

Ιστός προβαλλόμενος άνωθεν του περιτοναίου και στηριζόμενος επί του καταστρώματος δια διαφόρων συσπάστων χάριν της επιβιβάσεως βαρών.

Σχήματα: 


PostHeaderIcon Φουντάγιο, το

βλέπε λήμμα: αγκυροβόλιο